Entreegebouw Drents Archief te Assen

Als onderdeel van het renovatieplan voor het Drents Archief wordt een nieuw entreegebouw geplaatst. Hiermee wordt op heldere wijze de entree van het gebouw gemarkeerd. Webru maakt in opdracht van Brands Bouwgroep b.v. te Emmen, het entreegebouw.

 

Constructieopzet:

De draagconstructie van het entreepaviljoen wordt opgebouwd met een staalconstructie in het vloerpakket en een staalconstructie in het dakpakket. Deze twee schillen worden verbonden door slanke stalen strippen, die ervoor zorgen dat de beide delen samenwerken. Daarmee wordt voorkomen dat de vervorming van beide delen verschilt, waardoor kans op schade kan ontstaan in de glasgevel.

De vloer constructie is deels boven de bestaande kelder geplaatst en maakt deels een uitkraging van ca. 4m vanuit deze kelder. Het trapelement krijgt een eigen fundatiesloof.

De draagconstructie bestaat uit stalen HEM profielen met IPE gordingen. Op deze gordingen wordt een gevlinderde zwaluwstaart betonvloer gemaakt .

De (ronde) buitenschil bestaat uit een stalen plaat met verstijvende T profielen.

De stabiliteit van het paviljoen wordt verzorgd door de stalen kolom binnen het paviljoen. Deze is momentvast aan de ondergelegen kelderwand bevestigd.

Torderen van de constructie wordt voorkomen door de stijfheid van de stalen plaat in de dichte delen.

 

Het entreepaviljoen wordt in zijn geheel bij Webru gefabriceerd en in twee delen naar de bouwplaats getransporteerd met een speciaal transport.