Afscheid Geert Bruins

Nadat hij meer dan 31 jaar bij Webru heeft gewerkt, neemt Geert Bruins afscheid om met vervroegd pensioen te gaan. Geert heeft in al zijn dienstjaren veel betekent voor Webru.

Wij zijn hem zeer dankbaar voor de vele jaren enthousiasme en inzet die hij heeft getoond en vinden het spijtig dat we hem als medewerker moeten missen, maar wensen hem veel plezier en goede jaren met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.